Hoeveel kleine kunststof flesjes worden er per jaar weggegooid in Nederland?

Bijna 21 miljoen kilo per jaar. Naar schatting zijn dit zo’n 900 miljoen plastic flesjes (cijfers CE Delft, 2017).