Home > Waarom dit verbod?
 • Waarom is er een verbod op gratis plastic tassen?

 • De lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht om maatregelen te nemen om het verbruik van plastic tassen te verminderen. Nederland heeft gekozen voor een brede aanpak voor draagtassen, die zich richt op preventie, hergebruik en op de juiste manier van afdanken van draagtassen. Het verbod op gratis plastic draagtassen is een onderdeel van deze aanpak, om zwerfvuil tegen te gaan en verspilling van grondstoffen te voorkomen.

   

 • Waarom geldt het verbod alleen voor gratis plastic tassen en niet op gratis tassen van andere materialen?

 • Nederland heeft gekozen voor een brede aanpak voor draagtassen, die zich richt op preventie, hergebruik en op de juiste manier van afdanken van draagtassen. Het verbod op gratis plastic draagtassen is daar een onderdeel van. Hiermee geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijn die lidstaten verplicht om het verbruik van lichte plastic draagtassen te verminderen. Dit is nodig omdat een deel van de plastic draagtassen na gebruik als zwerfafval in het milieu terecht komt. Doordat plastic zeer langzaam afbreekt blijft het lang in het milieu en kan het bijdragen aan de ‘plastic soup’. Verder biedt de Europese richtlijn geen ruimte voor de invoering van een verbod op tassen van andere materialen.

   

 • Hoeveel plastic tassen belanden in het zwerfafval?

 • Uit de monitoringgegevens uit 2012, dus ruim voor het verbod op gratis plastic tassen, blijkt dat plastic tassen één van de meest gevonden items op stranden zijn: gemiddeld 24 per 100 meter strand, waarmee ze in de top 3 staan achter netten & touwen en 'plastic stukjes'. KplusV Organisatieadvies heeft een inschatting gemaakt van het aandeel plastic tassen in de totale massa zwerfafval op land in Nederland in de periode 2008-2014. Die inschatting kwam uit op 2,4 procent, ofwel 1,4 miljoen kilo.

  Het doel van het verbod op de gratis plastic tasjes is ook dat de hoeveelheid zwerfafval vermindert. Rijkswaterstaat houdt bij hoeveel tasjes er in het zwerfafval zitten. Het gaat om aantallen tasjes, die volgens een gestandaardiseerde methode op vergelijkbare plaatsen geteld worden. Uit deze metingen blijkt dat er in 2017 (een jaar na het tasjesverbod) de helft minder tasjes in het zwerfafval waren dan in 2015 (vóór het tasjesverbod).

   

 • Hoeveel plastic tasjes worden er per jaar weggegooid in Nederland?

 • Sinds begin 2016 is er in Nederland een verbod op gratis plastic tasjes. Voor die tijd gooiden we per jaar ongeveer 170 plastic tasjes en tassen per persoon weg. Na het verbod is het aantal uitgedeelde/verkochte plastic tasjes met 70% gedaald naar ruim 50 plastic tassen per jaar.