Wat gebeurt er met ons plastic verpakkingsafval?

Om hoeveel plastic verpakkingsmateriaal gaat het eigenlijk?

In totaal komt er jaarlijks tussen de 450 en 475 miljoen kilogram plastic (kton) verpakkingsmateriaal op de Nederlandse markt. Per persoon gebruiken we gemiddeld zo’n 28 kilo plastic verpakkingen per jaar. Dat is ongeveer evenveel als in België. Andere ons omringende landen, zoals Duitsland en Denemarken, zitten daar met respectievelijk 32 en 33 kilo per persoon per jaar iets boven.

Hoe wordt plastic afval in Nederland ingezameld en gerecycled?

Via het huishoudelijk afval

Bij het huishoudelijk afval zamelen gemeenten plastic verpakkingsafval op twee manieren in:

  • Door ‘bronscheiding’. Deze gemeenten bieden hun inwoners de mogelijkheid om plastic verpakkingsafval, net als de andere afvalstromen, gescheiden aan te bieden in aparte bakken of zakken.         
  • Door ‘na-scheiding’. In een aantal gemeenten, vooral in het Noorden van het land, kunnen inwoners het plastic verpakkingsafval weggooien bij het de rest van het afval. Na de inzameling scheiden afvalverwerkers het plastic van de rest van het afval, om het daarna te gebruiken voor recycling.

Vragen over het weggooien van plastic verpakkingsafval?

Via statiegeld

Op grote PET-flessen (groter dan 75 centiliter) wordt statiegeld geheven. Deze flessen kun je inleveren bij supermarkten. De Stichting Retourverpakking Nederland (SRN) verzorgt voor het merendeel van de producenten, importeurs en supermarkten de terugname, de sortering en de verwerking van deze flessen.

Via bedrijfsafval

Plastic verpakkingsafval van bedrijven bestaat doorgaans uit mono-stromen; een afvalstroom die uit één type plastic bestaat. Dit zamelen afvalbedrijven in bij de bedrijven. Na de inzameling en het eventueel sorteren van het afval bieden de afvalbedrijven dit aan recyclers aan. 

Het plastic verpakkingsmateriaal dat niet wordt gerecycled, wordt verbrand met energieterugwinning. Dit betekent dat bij de verbranding van het plastic verpakkingsafval elektriciteit wordt opgewekt en warmte wordt teruggewonnen.

De inzameling en recycling van plastic afval in Nederland is sterk gestegen

In Nederland zamelen steeds meer inwoners plastic verpakkingsafval gescheiden in. Tot 2007 werd in Nederland alleen plastic uit het statiegeldsysteem en plastic uit bedrijfsafval gerecycled, maar werd er nog nauwelijks ander plastic verpakkingsafval van huishoudens ingezameld en gerecycled. Door het ontwikkelen van het inzamelsysteem Plastic Heroes (bronscheiding) en na-scheiding is dit sterk gestegen: van 25,2 kton in 2009 tot 162 kton in 2014. Dat is goed voor het milieu en beter dan verbranding met terugwinning van energie.

Stel uw vraag