Waaraan moeten bedrijven zich houden als ze
een verpakt product op de markt brengen?

Als u een product in de winkel koopt, dan moet de verpakking van dat product voldoen aan de eisen uit het ‘Besluit beheer verpakkingen en papier en karton’. Die eisen bepalen onder meer dat een verpakking zo is gemaakt dat het volume en het gewicht zo klein mogelijk zijn, maar dat de verpakking wel voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, hygiëne en aanvaardbaarheid voor het verpakte product. Ook moet een verpakking geschikt zijn voor hergebruik, recycling of terugwinning, waarbij het effect op het milieu minimaal is. Ten slotte mag een verpakking geen schadelijke of gevaarlijke stoffen bevatten.