Over het Meldpunt

Wat is het Meldpunt Verpakkingen?

Bij het Meldpunt Verpakkingen kunt u terecht met vragen en ideeën over verpakkingen en milieu. Het Meldpunt Verpakkingen is een initiatief van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Het wordt in opdracht van het KIDV uitgevoerd door voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Het Meldpunt Verpakkingen bestaat uit een website waarop meldingen en vragen van consumenten over de milieuvriendelijkheid van verpakkingen worden geplaatst én beantwoord. Het doel van het Meldpunt Verpakkingen is om bedrijven te stimuleren verpakkingen duurzamer te maken en om consumenten te informeren over verpakkingen en duurzaamheid.

Hoe werkt het Meldpunt verpakkingen?

De meldingen over de verpakkingen van specifieke producten geeft het Meldpunt Verpakkingen door aan de bedrijven die deze producten op de markt brengen. Deze bedrijven geven een reactie op de meldingen. Het Meldpunt Verpakkingen en het KIDV bekijken deze reacties. Daarbij gaan ze na of de bedrijven onderbouwde reacties geven, ook op basis van de geldende regelgeving. Als dit niet of onvoldoende het geval is, vraagt het Meldpunt Verpakkingen de bedrijven om verduidelijking. Als bedrijven die niet (kunnen) geven, plaatst het Meldpunt Verpakkingen op de website een reactie bij het antwoord van de bedrijven. Hierbij wijst het Meldpunt Verpakkingen de consument op de mogelijkheid hun melding door te geven aan de Inspectie Leefomgeving en het Transport (ILT). Dit is de instantie die op basis van wetgeving kan toetsen of iets een duurzame verpakking is en handhavend kan optreden.

Melding consument

Doorsturen aan bedrijf

Reactie terug van bedrijf

Reactie naar consument

Publicatie melding en reactie op website

Doorlooptijd 6 weken
 

Algemene vragen over de milieuvriendelijkheid van verpakkingen beantwoordt het Meldpunt Verpakkingen zelf. Als het gaat om moeilijke vragen schakelt het Meldpunt Verpakkingen daarbij de hulp in van brancheorganisaties, materiaalorganisaties en/of wetenschappers.

Vraag consument

Antwoord Meldpunt Verpakkingen aan consument

Publicatie vraag en antwoord op website

Doorlooptijd 6 weken

Wat gebeurt er met uw meldingen,vragen en ideeën?

Bedrijven gebruiken de meldingen van consumenten om te bespreken of zij hun verpakkingen duurzamer kunnen ontwerpen en produceren. Soms kan dat (nog) niet en geven de bedrijven uitleg waarom zij (nu nog) voor een bepaalde verpakking kiezen. In andere gevallen kan het wel en geven de bedrijven aan dat zij de ideeën van consument gaan benutten bij het verduurzamen van hun verpakkingen.

Het KIDV bekijkt alle meldingen en vragen van consumenten. Opvallende en/of terugekerende vragen en meldingen geeft het KIDV door aan branche-organisaties, zodat zij deze kunnen benutten als input voor de verdere verduurzaming van verpakkingen door de bedrijven die zij vertegenwoordigen.

 

 

Deel deze pagina: