• Binnen mijn roeivereniging willen we overstappen van koffiemelk in cupjes naar koffiemelk in een glazen fles of kartonnen pak. Kunt u mij informeren wat nu het meest duurzaam is?...

 • 03-12-2018 Reactie Meldpunt Verpakkingen: Je vraag vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Er zijn namelijk veel factoren van invloed op de milieubelasting van de verpakking in combinatie met het product. Zo is de milieubelasting van zuivel vrij hoog. Als je op een rij zet wat er allemaal vooraf gaat in het proces totdat de (koffie)melk echt in de verpakking wordt gedaan, komt daar veel bij kijken.


  De meest duurzame keuze is onder andere afhankelijk van je consumptiegedrag en of je de verpakking gescheiden kunt inzamelen, zodat hij gerecycled kan worden.


  Zie ook: https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/verpakkingen/milieuvriendelijke-verpakking-kiezen/

 • Mag een jampot waarin een waxinekaarsje in heeft gestaan en waar wat waxinevet in is gekomen in de glasbak worden gedaan?

 • 07-08-2018 Reactie Meldpunt Verpakkingen: Glazen potjes waarin nog kleine resten zitten mogen in de glasbak. Dat geldt ook voor kleine resten kaarsvet. U kunt antwoorden op dit soort vragen ook vinden op afvalscheidingswijzer.nl. Het antwoord op deze specifieke vraag vindt u bijvoorbeeld hier: https://www.afvalscheidingswijzer.nl/?u=glazen+pot+met+kaarsvet

 • Het verbaast mij elke keer weer om te zien hoeveel zwerfafval buiten ligt: op de stoep, op de weg, tussen de struiken, bij bomen. Men is te beroerd om buiten eventjes naar een...

 • 02-10-2018 Reactie Meldpunt Verpakkingen: In Nederland belandt elk jaar naar schatting 1,5 procent van het huishoudelijke restafval (50 miljoen kilo) op straat of in het groen belandt in plaats van direct in een afvalcontainer.  Zwerfafval wordt niet gerecycled, geeft ergernis en heeft gevolgen voor men, dier en milieu. Het tegengaan en verwijderen van zwerfafval is een taak van de gemeente. Ook andere organisaties organiseren campagnes en projecten om zwerfvuil te voorkomen. Er zijn diverse (particuliere) acties om zwerfvuil tegen te gaan en mensen te mobiliseren om zwerfafval op te ruimen.


  De Nederlandse overheid wil de hoeveelheid zwerfafval op straat en in het groen verminderen. Daarvoor richt ze zich op 3 dingen:  gedragsverandering waardoor mensen minder op straat of in de natuur gooien;
  zorgen dat zwerfvuil effectiever opgeruimd wordt, en
  meer handhaven zodat mensen minder weggooien en meer opruimen.

  Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het verpakkende bedrijfsleven en de VNG hebben een Raamovereenkomst Verpakkingen gesloten waarin doelen staan over het verder verduurzamen van verpakkingen. Het bedrijfsleven betaalt een zwerfafvalvergoeding waardoor er jaarlijks 20 miljoen euro beschikbaar is voor gemeentes om zwerfafval extra aan te pakken, naast de normale opruimwerkzaamheden. 

 • De dagcrème van Kruidvat, Skin Science, heeft een inhoud van 50 gram. De kartonnen verpakking is groter dan van andere merken met dezelfde inhoud. Oorzaak hiervan is dat het...

 • 31-07-2018 Reactie Kruidvat: De Skin Science dag- en nachtcrème 50 ml potten zijn voorzien van een gekleurde coating aan de binnenkant van de pot. Om de crème te beschermen tegen de invloeden van de chemische coating is er voor de oplossing gekozen om de crème in een kunststof binnenpot te verpakken waardoor contact met de coating voorkomen wordt. Natuurlijk spelen ook de kleur en andere uiterlijke kenmerken mee in de besluitvorming van de verpakking. 
  Wij nemen de opmerking uiteraard mee bij een volgende productevaluatie.

 • Ik zou zo graag glas weer zien terug komen als verpakkingsmateriaal. Dat is volledig recyclebaar. Waarom is het glas zo massaal vervangen door plastic en is het weer terug te draaien?

 • 26-07-2018 Reactie Meldpunt Verpakkingen: Het is niet in zijn algemeenheid te zeggen of glas duurzamer is dan plastic. Om te beoordelen welk verpakkingsmateriaal het meest duurzaam is en past bij een bepaald product, moeten de verschillende product-verpakkingscombinaties bekeken worden. Daarbij wordt er gekeken naar de hele cyclus: van grondstof tot afvalfase en mogelijk hergebruik of recycling.


  Glazen statiegeldflessen waren tot halverwege de jaren 70 de standaardverpakking voor alle dranken, inclusief zuivel. Sindsdien hebben drinkpakken en PET-flessen de glazen fles gedeeltelijk verdrongen. Bier wordt nog wel veel in glazen statiegeldflessen verkocht, net als frisdrank en water in de horeca. Vruchtensap zit vaak in eenmalig glas.


  PET is in veel gevallen beter voor het klimaat dan glas. Of dat zo is, hangt af van het verschil in gewicht tussen de verpakkingen: een PET-fles is beter voor het klimaat als de fles minstens 6 keer zo licht is als glas. Dat blijkt in veel gevallen zo te zijn.


  zie ook: https://meldpuntverpakkingen.nl/388/verpakkingen-en-milieu.html - Wat bepaalt of de ene verpakking duurzamer is dan de andere?
  https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/verpakkingen/milieu-impact-van-verpakkingen/ Glas of plastic?
  en https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/verpakkingen/milieuvriendelijke-verpakking-kiezen/

 • Wij willen op onze woning graag verduurzamen. Wij koken dagelijks voor ongeveer 27 mensen en gebruiken ook wel eens wat uit pot of blik; appelmoes of doperwten of zo. Welk verpakkingsmateriaal...

 • 26-07-2018 Reactie Meldpunt Verpakkingen: Veel mensen vragen zich af welke verpakking het milieuvriendelijkst is. Dat is helaas niet goed te zeggen: er spelen heel veel factoren mee. En vaak zijn er te weinig gegevens om een goede vergelijking te maken. Zie ook: https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/verpakkingen/milieuvriendelijke-verpakking-kiezen/.


  In het algemeen geldt dat de impact van de verpakking meestal laag is, zeker als hij na gebruik goed gerecycled wordt. Voedselverspilling telt qua milieu-impact zwaarder aan dan de verpakking. Kies het product dat jij het liefste gebruikt en gooi de verpakking in de juiste bak.

 • Sinds kort heeft Arla haar verpakking nog duurzamer gemaakt. Top! Nu staat er echter groot '100% ongebleekt, bruin karton' op de zijkant. Maar waar moet het (volgens de website...

 • 28-06-2018 Reactie Arla: De verpakkingsindustrie heeft in samenwerking met fabrikanten en gemeenten in de afgelopen jaren veelvuldig gecommuniceerd over de inzameling en recycling van drankenkartons.
  Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat 71% van de Nederlanders positief is over bronscheiding van drankenkartons. Eind 2017 was 75% van de Nederland bekend met het scheiden van drankenkartons en van deze groep geeft 93% aan ook daadwerkelijk drankenkartons te scheiden.
  Arla Foods communiceert onder andere via de website en verpakking over de inzameling van drankenkartons. De gemeente bepaalt uiteindelijk de route van inzameling. De meeste gemeenten (93 procent) zamelt de drankenkartons via bronscheiding in (dat wil zeggen: doordat thuis het afval wordt gescheiden), via het plastic en/of metaal.


  Aanvullende reactie Meldpunt Verpakkingen: Arla maakt tevens gebruik van de weggooiwijzer. Deze tool maakt voor consumenten inzichtelijk waar de verpakkingen het beste kunnen worden weggegooid.

 • Brouwerij 't IJ (dat een EKO-keurmerk voert) implicieert op haar website dat weggooi-bierflesjes prima zijn voor het milieu ('dit proces is tegenwoordig erg efficiënt'), terwijl...

 • 23-05-2018 Reactie Brouwerij 't IJ: Allereerst zou ik graag willen opmerken dat wij niet impliceren dat one-way bierflesjes prima zijn voor het milieu. Voor wat betreft een reactie op de discussie over wel / geen statiegeld, verwijs ik graag naar een antwoord van De Nederlandse Brouwers van 30-07-2015 op de site van Meldpunt Verpakkingen: ‘Reactie Nederlandse Brouwers: Het verpakkingenbeleid van de brouwers rust op twee pijlers. Ten eerste het samengaan van winst voor ecologie en economie en ten tweede recht doen aan de wensen van de consument. Bier wordt op verschillende momenten gedronken en brouwers passen hun verpakking hier graag op aan. Van de totale binnenlandse bierafzet wordt meer dan 80% aangeboden in glazen retourflessen, fusten en horecabiertanks. Bij de productie van Bruine Nederlandse Retour (BNR) fles, een gezamenlijke poolfles die wordt gebruikt door meerdere brouwers, is een groot deel van het verpakkingsmateriaal  hergebruikt en afkomstig van bruine scherven uit de glasbak. In 2013 is de kleurspecificatie van de fles zelfs nog bijgesteld. Door een kleine aanpassing in de eisen van de helderheid (niet zichtbaar met het blote oog) is het percentage scherven dat wordt gebruikt, verhoogd van 60-65% naar 70%. Daarbij is meer dan 90% van de bierflesjes die de leden van Nederlandse Brouwers op de markt brengen, meermalig. Een aanzienlijk deel hiervan behoort tot de standaard Nederlandse BNR flessenpool. Door de BNR fles te gebruiken kunnen flesjes onderling worden uitgewisseld (geeft logistieke voordelen). Ook is de fles zo sterk dat deze wel zo’n 40 tot 50 maal opnieuw kan worden ingezet. Naast meermalige verpakkingen, brengen brouwers ook eenmalige bierflesjes op de markt. Dit doen ze omdat consumenten soms een voorkeur hebben voor eenmalige flessen (bijvoorbeeld omdat het hip is) en vanwege logistiek-, economische aspecten die een retoursysteem onrendabel kunnen maken voor bijvoorbeeld kleinere brouwerijen en/of buitenlandse brouwerijen.’

 • Ik heb een melding over de dagcrème van Kruidvat, Skin Science. Het kleine plastic witte inzetpotje is gevuld met 50 ml dagcrème. Dit inzetpotje gaat in het grotere...

 • 17-04-2018 Reactie Kruidvat: De Skin Science dag- en nachtcrème 50 ml potten zijn voorzien van een gekleurde coating aan de binnenkant van de pot. Om de crème te beschermen tegen de invloeden van de chemische coating is er voor de oplossing gekozen om de crème in een kunststof binnenpot te verpakken waardoor contact met de coating voorkomen wordt. Natuurlijk spelen ook de kleur en andere uiterlijke kenmerken mee in de besluitvorming van de verpakking. 
  Wij nemen de opmerking uiteraard mee bij een volgende productevaluatie.

 • Op de website van het Meldpunt Verpakkingen - https://meldpuntverpakkingen.nl/veel-gestelde-vragen/919/welke-grens-zit-er-aan-het-gehalte-gerecycled-materiaal-van-verpakkingen.html...

 • 30-01-2018 Reactie Meldpunt Verpakkingen: Bij het verpakken van een product of een levensmiddel is een aantal aspecten van belang voor de product- en voedselveiligheid. Zo beschrijft de Warenwet aan welke eisen voedingsmiddelen en andere producten moeten voldoen. Het gaat daarbij om de veiligheid van het product voor de consument en om de verantwoordelijkheid van de producent daarin. Een voorbeeld is de interactie die plaats kan vinden tussen product en verpakking, waardoor stoffen van of via de verpakking naar het product kunnen migreren. Hiervoor zijn wettelijke limieten vastgesteld. Ook is er een lijst van goedgekeurde stoffen.   Verpakkingen worden na gebruik ingezameld, gesorteerd en vervolgens gerecycled. De stoffen die in of op de verpakking zitten, moeten er in het recycleproces uit worden gehaald. Het gaat hier soms om stoffen die bijvoorbeeld worden gebruikt in inkten en in vulmiddelen voor materialen, zoals minerale oliën. Deze kunnen een bedreiging vormen voor de gezondheid en mogen na recycling niet in aanraking komen met voedingsmiddelen.


  Voor het gebruik van gerecycled materiaal in kunststof verpakkingen, geldt een aantal eisen - naast de migratielimieten - die voor alle voedselcontactmaterialen gelden.


  De eerste eis is de ingangseis: 95% van het kunststof dat gerecycled wordt, moet in zijn eerdere leven al ‘food approved’ zijn. Dat betekent in de praktijk dat 95% van de verpakkingen die het recyclingproces ingaan al als verpakkingen voor voedsel moeten zijn gebruikt. Voor PET-verpakkingen is dat nu vaak de praktijk. Zo worden de meeste PET-flessen op dit moment voor voedselverpakkingen gebruikt. Bij statiegeldflessen geldt dit voor alle verpakkingen. Bij PET-verpakkingen die worden gescheiden uit consumentenafval worden steeds meer PET-verpakkingen gebruikt voor niet-voedsel toepassingen, bijvoorbeeld voor zeepproducten.


  Voor verpakkingen van PE en PP is de ingangseis lastiger, omdat veel van deze verpakkingen zowel worden toegepast voor voedselproducten als niet-voedselproducten. Hierdoor is moeilijk te garanderen dat 95% van het gerecyclede materiaal afkomstig is van voedselverpakkingen. Daarmee is de toepasbaarheid van gerecycled PE en PP vooralsnog beperkt tot niet-voedselproducten.


  Als aan de ingangseis is voldaan, is er een tweede stap te nemen, namelijk goedkeuring van het proces. Het gebruikte recyclingproces moet resulteren in voedselveilig materiaal. Dit proces wordt door European Food Safety Authority (EFSA) gecontroleerd. Bij goedkeuring kan het proces worden gebruikt voor voedselverpakkingen.
   


1 / 2 / 3 / 4 >