• Bij elke rol vuilniszakken van KOMO zit nog steeds een vel met plastic dichtbindertjes. Ook met dun metaal fliebertje erin. Niemand die dit gebruikt. Iedereen knoopt de zak gewoon...

 • 14-06-2019 Reactie KOMO: Stichting KOMO is de beheerder van het keurmerk waarmee de KOMO vuilniszakken zijn gecertificeerd. Uw bericht hebben wij doorgestuurd naar de beheerder van de certificatieregeling voor vuilniszakken, SKH.
  Ik wil u erop wijzen dat naast de gewone vuilniszakken ook trekbandzakken bestaan zonder sluitstrips. Als een consument dus vuilniszakken wenst zonder sluitstrips kan hij als alternatief de terkbandzakken aanschaffen. Hij hoeft dan ook geen knoop te leggen in de vuilniszak, maar kan deze met behulp van de trekband sluiten.


  Reactie SKH: De KOMO gecertificeerde afvalzakken voldoen aan bepaalde eisen, die worden bepaald door het college van deskundigen afvalzakken. Eén van de eisen uit de huidige beoordelingsrichtlijn (BRL) is dat er sluitstrips meegeleverd worden bij iedere rol zakken. Deze eisen kunnen echter door het college worden aangepast als dit mogelijk is binnen het productieproces en als dit door een meerderheid van de leden van het college wordt gesteund.


  Dit onderwerp is recentelijk aan de orde geweest in het college van deskundigen afvalzakken en er zijn ideeën over het vervangen van de sluitstrips (plastic met metaaldraad), daar deze ook slecht te scheiden zijn.
  Tevens wordt nagedacht om de zak beter te kunnen scheiden door deze een andere kleur te geven.

 • Wat zijn de voordelen en nadelen van minder omverpakkingen?

 • 20-05-2019 Reactie Meldpunt Verpakkingen: Het maken van verpakkingen kost energie en grondstoffen, maar verpakkingen kunnen ook verspilling voorkomen doordat ze het product beschermen tegen beschadiging tijdens transport en opslag. En bij voedsel verlengen ze de houdbaarheid van het verpakte product. Omdat in het product vaak (veel) meer grondstoffen en energie gestoken zijn dan in de verpakking, levert het voorkómen van beschadiging en verspilling de meeste milieuwinst op. Een product verpakken en goed gebruiken is beter voor het milieu, dan een onverpakt product (gedeeltelijk) weggooien omdat het beschadigd of bedorven is. Twee voorbeelden: als een elektrisch apparaat tijdens transport beschadigd raakt en onverkoopbaar is, veroorzaakt dat meer milieubelasting dan een stevige verpakking. En onverpakte koekjes worden snel zacht en zijn dus maar kort houdbaar als ze niet goed (in plastic) verpakt worden.


  Een omverpakking, een extra verpakking dus, kan nodig zijn om een product goed te beschermen. Maar soms gaat het alleen om verfraaiing van het product en is het mogelijk de verpakking milieuvriendelijker te maken. Hier kunt u de fabrikant via het Meldpunt Verpakkingen op wijzen.

 • De verpakking Golden Naturals vitaminen van Natusor is niet eens tot de helft gevuld. Waarom niet kleinere verpakking of meer inhoud?

 • 23-04-2019 Reactie Natusor: Er zijn diverse factoren die invloed hebben op de grootte en de inhoud van het potje. De grootte van het potje wordt mede afgestemd op het etiket. Dat moet voldoen aan wettelijke eisen die bijvoorbeeld van toepassing zijn op de informatie op - en de leesbaarheid van het etiket. Bovendien is het volume van een pilletje of capsule per product verschillend.
  We nemen de opmerking uiteraard mee in de productevaluatie. Optimale balans tussen inhoud en verpakking is één van de kernwaarden in onze productontwikkeling.

 • Welke verpakking voor natvoer voor mijn katten is het milieu vriendelijkst? Blik? Of aluminium kuipjes? Ik gebruik nu van die maaltijdzakjes, maar ik denk dat er milieuvriendelijker...

 • 29-03-2019 Reactie Meldpunt Verpakkingen: Je vraag vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Er zijn namelijk veel factoren van invloed op de milieubelasting van de verpakking in combinatie met het product. Zo is de milieubelasting van kattenvoer vrij hoog. Als je op een rij zet wat er allemaal vooraf gaat in het proces totdat het voer echt in de verpakking wordt gedaan, komt daar veel bij kijken.


  De meest duurzame keuze is onder andere afhankelijk van je consumptiegedrag en of je de verpakking gescheiden kunt inzamelen, zodat hij gerecycled kan worden.


  Zie ook: https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/verpakkingen/milieuvriendelijke-verpakking-kiezen/

 • Op verschillende websites staat dat er geen vla, yoghurt of papresten in de verpakking mag achterblijven als je deze verpakkingen bij het PMD doet, want dit zou het recycling proces...

 • 27-03-2019 Reactie Meldpunt Verpakkingen: De verpakkingen die u weggooit bij het PMD, moeten leeg zijn, maar hoeft u ze niet schoon te spoelen. Vouw een drankenkarton of yoghurtpak, maak hem plat, dop erop, en gooi hem in de zak of bak.


  Een overzicht van verpakkingen die bij het PMD mogen, vindt u hier: http://www.plasticheroes.nl/files/plastic_verpakkingslijst.pdf

 • Ik vraag me af wat slechter is voor het milieu: een blikje kokosmelk of een kartonnen pakje (drankenkarton).

 • 14-12-2018 Reactie Meldpunt Verpakkingen: Veel mensen vragen zich af welke verpakking het milieuvriendelijkst is. Dat is helaas niet goed te zeggen: er spelen heel veel factoren mee. En vaak zijn er te weinig gegevens om een goede vergelijking te maken. Zie ook: https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/verpakkingen/milieuvriendelijke-verpakking-kiezen/.


  In het algemeen geldt dat de impact van de verpakking meestal laag is, zeker als hij na gebruik goed gerecycled wordt. Voedselverspilling telt qua milieu-impact zwaarder aan dan de verpakking. Kies het product dat jij het liefste gebruikt en gooi de verpakking in de juiste bak.

 • In welke afvalbak kan ik een metalen tube zo milieuvriendelijk mogelijk kwijt?

 • 30-11-2018 Reactie Meldpunt Verpakkingen: Een metalen tube mag in de PMD zak of bak.

 • Ik bestelde een paar sneakers bij FreshCotton en kreeg mijn bestelling in een enorme doos waar wel vier dozen met schoenen in konden. Vervolgens was mijn enkele doos met sneakers...

 • 05-04-2019 Reactie Meldpunt Verpakkingen: Wij hebben FreshCotton de melding diverse malen voorgelegd. Tot op heden hebben wij geen reactie ontvangen. We geven het uitblijven van de reactie van FreshCotton door aan het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).


  In het bestuur van het KIDV zitten vertegenwoordigers van het verpakkende bedrijfsleven, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Rijksoverheid. Het KIDV geeft meldingen en reacties ook mee aan branche- en materiaalorganisaties die plannen opstellen om verpakkingen verder te verduurzamen.


  Daarnaast willen wij u erop wijzen dat u uw melding neer kan leggen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)(https://www.ilent.nl/contact/). Zij zijn de instantie die op basis van wetgeving kan toetsen of iets een duurzame verpakking is en handhavend kan optreden.

 • Bij Komo vuilniszakken zit standaard een setje sluitstrips. Veel mensen echter leggen gewoon een knoop in de zak als deze vol is, en gebruiken de strips niet. Als de strips los...

 • 04-10-2018 Reactie KOMO: Stichting KOMO is de beheerder van het keurmerk waarmee de KOMO vuilniszakken zijn gecertificeerd. Uw bericht hebben wij doorgestuurd naar de beheerder van de certificatieregeling voor vuilniszakken, SKH.
  Ik wil u erop wijzen dat naast de gewone vuilniszakken ook trekbandzakken bestaan zonder sluitstrips. Als een consument dus vuilniszakken wenst zonder sluitstrips kan hij als alternatief de terkbandzakken aanschaffen. Hij hoeft dan ook geen knoop te leggen in de vuilniszak, maar kan deze met behulp van de trekband sluiten.


  Reactie SKH: De KOMO gecertificeerde afvalzakken voldoen aan bepaalde eisen, die worden bepaald door het college van deskundigen afvalzakken. Eén van de eisen uit de huidige beoordelingsrichtlijn (BRL) is dat er sluitstrips meegeleverd worden bij iedere rol zakken. Deze eisen kunnen echter door het college worden aangepast als dit mogelijk is binnen het productieproces en als dit door een meerderheid van de leden van het college wordt gesteund. Ik zal daarom uw voorstel tijdens de volgende vergadering van het college voorleggen aan de leden.

 • Kan op de verpakking worden aangegeven waar deze moet worden weggegooid: in de PMD zak, in de groene container of bij het restafval?
  Deze vraag komt bij mij boven drijven...

 • 22-01-2019 Steeds meer bedrijven gebruiken een logo op hun verpakking dat aanduidt in welke bak de verpakking thuishoort. Een voorbeeld hiervan is de weggooiwijzer (www.weggooiwijzer.nl). Echter is het gebruik van deze logo's niet verplicht voor bedrijven. 


  PMD wordt in steeds meer gemeenten ingezameld, maar nog niet in alle Nederlandse gemeenten. Daarom zijn er tot nu toe weggooiwijzer-logo's beschikbaar voor plastic verpakkingen, drankenkartons (sappakken, zuivelpakken, etc.) en voor verpakkingen van blik. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) houdt de ontwikkelingen rond de inzameling van PMD in de gaten en kijkt naar de mogelijkheden voor het invoeren van een PMD weggooiwijzer logo. 


  Als u twijfelt of een verpakking bij het PMD kan, kunt u kijken in de Afvalscheidingswijzer. Deze geeft voor meer dan 1000 producten en materialen een advies in welke afvalbak u het product kwijt kunt. U kunt de Afvalscheidingswijzer ook als app op uw smartphone installeren.


  Verder leest u op Welk afval waar - Plastic verpakkingen wat er allemaal bij de plasticinzameling mag.

1 / 2 / 3 / 4 >