• Ik vraag me af wat slechter is voor het milieu: een blikje kokosmelk of een kartonnen pakje (drankenkarton).

 • 14-12-2018 Reactie Meldpunt Verpakkingen: Veel mensen vragen zich af welke verpakking het milieuvriendelijkst is. Dat is helaas niet goed te zeggen: er spelen heel veel factoren mee. En vaak zijn er te weinig gegevens om een goede vergelijking te maken. Zie ook: https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/verpakkingen/milieuvriendelijke-verpakking-kiezen/.


  In het algemeen geldt dat de impact van de verpakking meestal laag is, zeker als hij na gebruik goed gerecycled wordt. Voedselverspilling telt qua milieu-impact zwaarder aan dan de verpakking. Kies het product dat jij het liefste gebruikt en gooi de verpakking in de juiste bak.

 • In welke afvalbak kan ik een metalen tube zo milieuvriendelijk mogelijk kwijt?

 • 30-11-2018 Reactie Meldpunt Verpakkingen: Een metalen tube mag in de PMD zak of bak.

 • Bij Komo vuilniszakken zit standaard een setje sluitstrips. Veel mensen echter leggen gewoon een knoop in de zak als deze vol is, en gebruiken de strips niet. Als de strips los...

 • 04-10-2018 Reactie KOMO: Stichting KOMO is de beheerder van het keurmerk waarmee de KOMO vuilniszakken zijn gecertificeerd. Uw bericht hebben wij doorgestuurd naar de beheerder van de certificatieregeling voor vuilniszakken, SKH.
  Ik wil u erop wijzen dat naast de gewone vuilniszakken ook trekbandzakken bestaan zonder sluitstrips. Als een consument dus vuilniszakken wenst zonder sluitstrips kan hij als alternatief de terkbandzakken aanschaffen. Hij hoeft dan ook geen knoop te leggen in de vuilniszak, maar kan deze met behulp van de trekband sluiten.


  Reactie SKH: De KOMO gecertificeerde afvalzakken voldoen aan bepaalde eisen, die worden bepaald door het college van deskundigen afvalzakken. Eén van de eisen uit de huidige beoordelingsrichtlijn (BRL) is dat er sluitstrips meegeleverd worden bij iedere rol zakken. Deze eisen kunnen echter door het college worden aangepast als dit mogelijk is binnen het productieproces en als dit door een meerderheid van de leden van het college wordt gesteund. Ik zal daarom uw voorstel tijdens de volgende vergadering van het college voorleggen aan de leden.

 • Kan op de verpakking worden aangegeven waar deze moet worden weggegooid: in de PMD zak, in de groene container of bij het restafval?
  Deze vraag komt bij mij boven drijven...

 • 22-01-2019 Steeds meer bedrijven gebruiken een logo op hun verpakking dat aanduidt in welke bak de verpakking thuishoort. Een voorbeeld hiervan is de weggooiwijzer (www.weggooiwijzer.nl). Echter is het gebruik van deze logo's niet verplicht voor bedrijven. 


  PMD wordt in steeds meer gemeenten ingezameld, maar nog niet in alle Nederlandse gemeenten. Daarom zijn er tot nu toe weggooiwijzer-logo's beschikbaar voor plastic verpakkingen, drankenkartons (sappakken, zuivelpakken, etc.) en voor verpakkingen van blik. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) houdt de ontwikkelingen rond de inzameling van PMD in de gaten en kijkt naar de mogelijkheden voor het invoeren van een PMD weggooiwijzer logo. 


  Als u twijfelt of een verpakking bij het PMD kan, kunt u kijken in de Afvalscheidingswijzer. Deze geeft voor meer dan 1000 producten en materialen een advies in welke afvalbak u het product kwijt kunt. U kunt de Afvalscheidingswijzer ook als app op uw smartphone installeren.


  Verder leest u op Welk afval waar - Plastic verpakkingen wat er allemaal bij de plasticinzameling mag.

 • Op de schil van Nature`s Pride Eat me mango zit een sticker met een metaallaag. Het lijkt me niet goed als de schil met sticker in het compost belandt. Stickers op organische producten...

 • 04-10-2018 Reactie Nature’s Pride: De etiketten van Nature’s Pride voldoen aan alle eisen die vanuit de wet gesteld worden. De sticker waar in de melding aan wordt gerefereerd betreft een papieren sticker met een dun aluminium filmpje. Deze stickers zijn vanuit wettelijk oogpunt toegestaan.
  Echter Nature’s Pride heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Eén van de maatregelen die wij in dat kader eerder dit jaar hebben genomen is de stickers met aluminium filmpje te vervangen door volledig papieren stickers.
  Op dit moment zijn wij onze oude etiketten aan het uitfaseren en is het merendeel van onze mango’s die in de winkels liggen inmiddels voorzien zijn van volledig papieren stickers.

 • Worden lege bussen haarlak of scheerschuim en dergelijke wel of niet tot metalen verpakking gerekend?

 • 27-07-2018 Reactie Meldpunt Verpakkingen: Zowel lege spuitbussen haarlak als spuitbussen met een restant horen bij het restafval, tenzij uw gemeente bepaald heeft dat lege spuitbussen bij het PMD mogen. Check hiervoor uw gemeente.
  Het metaal van de spuitbus kan grotendeels uit de asresten van de afvalverbrandingsinstallatie gevist worden, en zo kan het metaal gerecycled worden.


  Let op: als het echter gaat om een spuitbus van chemische inhoud, dient de spuitbus te worden behandeld als klein chemisch afval, zoals bijvoorbeeld bij verf. Zie daarvoor het etiket op de bus. 


   

 • Wij willen op onze woning graag verduurzamen. Wij koken dagelijks voor ongeveer 27 mensen en gebruiken ook wel eens wat uit pot of blik; appelmoes of doperwten of zo. Welk verpakkingsmateriaal...

 • 26-07-2018 Reactie Meldpunt Verpakkingen: Veel mensen vragen zich af welke verpakking het milieuvriendelijkst is. Dat is helaas niet goed te zeggen: er spelen heel veel factoren mee. En vaak zijn er te weinig gegevens om een goede vergelijking te maken. Zie ook: https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/verpakkingen/milieuvriendelijke-verpakking-kiezen/.


  In het algemeen geldt dat de impact van de verpakking meestal laag is, zeker als hij na gebruik goed gerecycled wordt. Voedselverspilling telt qua milieu-impact zwaarder aan dan de verpakking. Kies het product dat jij het liefste gebruikt en gooi de verpakking in de juiste bak.

 • De papieren wikkel om het theezakje van de 'Even bijkomen' groene thee van Pickwick heeft een aluminium laagje aan de binnenkant. Daarmee kan de wikkel niet meer bij het oud papier,...

 • 27-07-2018 Reactie Pickwick: De dichte envelopjes van Pickwick ‘Even’ hebben inderdaad een aluminium laagje aan de binnenkant. Dit dient als bescherming tegen de zuurstofdoorlaatbaarheid, om zo het verlies van aroma's te voorkomen. De envelopjes kunnen bij het restafval. De theezakjes kunnen bij het GFT-afval.
  Op dit moment worden alleen de theezakjes die in de 10-stuks verpakkingen zitten, op deze manier verpakt. Wij proberen onze verpakkingen altijd zo te kiezen dat ze het product zo goed mogelijk beschermen en tegelijkertijd het milieu zo min mogelijk belasten. Pickwick kijkt continue of de productie beter en milieuvriendelijker kan. Wij lopen echter niet vooruit op eventuele toekomstige innovaties.

 • Ik kocht Kabrita opvolgmelk van Hypocra Nutrition B.V.; dit zit in een blik dat 800 gram melkpoeder bevat. Het blik is echter slechts voor 60% gevuld. De vragen zijn de volgende:...

 • 25-05-2018 Reactie Hypocra Nutrition: Naar aanleiding van de vraag waarom de blikken van Kabrita opvolgmelk een lage vulgraad heeft onderstaand een reactie.


  In onze verpakkingsfabriek in Leeuwarden kunnen we een vast aantal formaten blik verwerken, welke gebruikt worden om alle eindproducten in te verpakken. Deze blikken zijn ontworpen op basis van algemene poedereigenschappen van alle eindproducten die we verwerken. In het ontwerp is rekening gehouden met een aanwezige kopruimte welke nodig is om de zuurstof te verdrijven door stikstof en kooldioxide ten behoeve van een verlengde houdbaarheid. Door de variërende poedereigenschappen kan de grootte van de kopruimte ook variëren.


  Een meer passende verpakking ontwerpen voor Kabrita opvolgmelk betekent dat we een nieuwe verpakkingslijn moeten ontwerpen ontwikkelen specifiek voor dit product. Een ander aanwezig formaat blik kiezen is namelijk geen optie omdat geen enkel volume van de aanwezige blikken het volume van Kabrita goed benadert.

 • Kunnen we kroonkurken en ander klein ijzerwerk ook in de plastic container/bij het PMD doen?

 • 01-02-2018 Reactie Meldpunt Verpakkingen: Voor wat betreft kroondoppen: in de sorteerinstallatie van plastic verpakkingsafval vallen fracties kleiner dan 4 cm door een zeef en worden als restafval verbrand. Schroef plastic of metalen doppen daarom terug op het pak of de fles.


  Kleine metalen voorwerpen, bijvoorbeeld een enkele schroef, spijker of sleutel kunnen bij het restafval: in de afvalverbrandingsinstallatie wordt dit gescheiden met magneten. Grotere hoeveelheden levert u gescheiden in bij de milieustraat als metalen.


  Raadpleeg de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal om te weten welk product in welke afvalbak hoort.

1 / 2 / 3 / 4 >