Home > Meldpunt Verpakkingen

Vragen over: Meldpunt Verpakkingen

 • Waarom is er een Meldpunt Verpakkingen ingesteld?

 • Ons uiteindelijke doel is om verpakkingen duurzamer te maken.

  Het Meldpunt Verpakkingen heeft drie functies:

  • Het Meldpunt verzamelt suggesties en ideeën van consumenten over het verbeteren van de milieuvriendelijkheid van verpakkingen en geeft deze door aan producenten.
  • Het Meldpunt informeert consumenten over de milieuaspecten van verpakkingen met feitelijke, objectieve informatie.
  • Het Meldpunt beantwoordt vragen over verpakkingen en peilt wat er leeft onder consumenten.

 • Hoe werkt het Meldpunt Verpakkingen?

 • Consumenten krijgen dagelijks allerlei verpakkingen in handen. Zij kunnen daarom helpen om verpakkingen milieuvriendelijker te maken. Het Meldpunt verzamelt suggesties en ideeën van consumenten over het verbeteren van de milieuvriendelijkheid van verpakkingen en geeft deze door aan de fabrikanten ervan. Zij kunnen beoordelen of de verpakking milieuvriendelijker gemaakt kan worden. 

  Het Meldpunt Verpakkingen heeft drie functies:

  • Het Meldpunt verzamelt ideeën van consumenten over het verbeteren van de milieuvriendelijkheid van verpakkingen en geeft deze door aan producenten.
  • Het Meldpunt informeert consumenten over de milieuaspecten van verpakkingen met feitelijke, objectieve informatie.
  • Het Meldpunt beantwoordt vragen over verpakkingen en peilt wat er leeft onder consumenten.

 • Welke vragen kan ik stellen bij het Meldpunt Verpakkingen?

 • Consumenten kunnen bij het Meldpunt Verpakkingen terecht met vragen over alles wat te maken heeft met milieuaspecten en duurzaamheid van verpakkingen. Het kan daarbij gaan om verpakkingen voor voedsel of andere producten. Veel vragen en antwoorden vindt u al op deze site. Staat uw vraag er niet tussen? Mail ons dan uw vraag. Mochten wij uw vraag niet kunnen beantwoorden, dan proberen we u door te verwijzen naar een andere bron, waar u mogelijk wel uw antwoord kunt vinden. Vragen die niet gaan over de milieuaspecten en duurzaamheid van verpakkingen (bijvoorbeeld over moeilijk te openen verpakkingen of gezondheid), kan het Meldpunt helaas niet beantwoorden. 

 • Wat doen jullie met de meldingen over verpakkingen?

 • We registeren de vragen en meldingen en geven ze door aan bedrijven. Uw vragen vormen zo een belangrijke bron om het verpakkende bedrijfsleven te helpen om verpakkingen nog milieuvriendelijker te maken.

 • Wie zit er achter het Meldpunt Verpakkingen?

 • De initiatiefnemer van het Meldpunt Verpakkingen is het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Het Kennisinstituut is opgericht om structurele verduurzaming van de gehele verpakkingsketen te bevorderen. Het Kennisinstituut wil een bijdrage leveren aan het realiseren van een circulaire economie in Nederland. De uitgangspunten daarbij zijn de hoogst haalbare doelen op het gebied van grondstoffengebruik, ketenbeheer en recycling. 

  Milieu Centraal verzorgt de uitvoering van het Meldpunt Verpakkingen. Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie, die consumenten betrouwbare en praktische informatie geeft om in het dagelijks leven milieubelasting te verminderen en energie te besparen. Milieu Centraal verzamelt en beheert informatie over tal van milieu-onderwerpen. Een wetenschappelijke toetsing garandeert de betrouwbaarheid van deze informatie. De informatie wordt regelmatig geactualiseerd op basis van nieuwe (wetenschappelijke) publicaties en ontwikkelingen.