Home > Verpakkingen en milieu

Vragen over: Verpakkingen en milieu

 • Waarom hangt er een nevel boven de groente en het fruit in de supermarkt?

 • (Plastic) verpakkingen om groente en fruit dienen vaak als doel om het product vers te houden en daarmee langer houdbaar, wat voedselverspilling voorkomt. Een nieuwe techniek met hetzelfde doel is dry misting. De mistapparaten die in de supermarkten boven de groente- en fruitschappen zijn geplaatst, produceren door ultrasone trillingen zeer veel kleine waterdruppeltjes (aerosolen). Door de geringe afmeting en de grote hoeveelheid aerosolen lijkt het op mist. Via een luchtstroom komt de mist direct in de te bevochtigen ruimte. De mist verdampt en vormt een koele, vochtige laag om de groente en het fruit, waardoor ze langer vers blijven. 

 • Moet ik een fruitstickertje eraf halen voor ik het in de GFT-bak gooi?

 • Ja, dat kun je beter wel doen. Soms zijn de stickertjes van papier, dan mogen ze in de biobak, maar vaak zijn ze van plastic en dan moeten ze bij het restafval. Gooi ze voor de zekerheid dus maar altijd bij het restafval. De schillen kunnen natuurlijk wél in de GFT-bak. 

 • Worden plastic roerstaafjes en wattenstaafjes binnenkort verboden?

 • Het Europees Parlement heeft maart 2019 ingestemd met de Single Use Plastics richtlijn. De richtlijn moet bedrijven aanzetten om duurzame alternatieven voor single use kunststofproducten en verpakkingen te ontwikkelen. Zo worden kunststof rietjes, roerstaafjes en wattenstaafjes per 2021 verboden op de Europese markt, en moeten dopjes verbonden blijven aan flessen per juli 2024. Het idee hierachter is om de hoeveelheid kunststofafval in oceanen en zeeën terug te dringen. 

  Ook oxo-degradeerbare kunststof producten en verpakkingen worden verboden. Verder moeten wegwerpflessen van PET vanaf 2025 voor tenminste 25 procent uit recyclaat bestaan. Dit percentage wordt per 2030 verhoogd naar 30 procent. Het plan van de Europese Unie wordt de komende periode verder uitgewerkt.

  Lees hier meer over de nieuwe Europese maatregel. 

 • Komt er in Nederland ook statiegeld op kleine PET-flesjes?

 • In de strijd tegen zwerfafval en de plastic soep heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in maart 2018 samen met het verpakkend bedrijfsleven, gemeenten en andere betrokken partijen nieuwe doelen en maatregelen afgesproken die moeten leiden tot 70 tot 90 procent minder plastic flesjes in het zwerfafval en 90 procent hergebruik van kleine flessen. Als de afgesproken doelen in het najaar van 2020 niet gehaald zijn, zal per 1 januari 2021 statiegeld worden ingevoerd op plastic flesjes. Het zal dan gaan om 10 tot 15 cent voor plastic flessen tot 1 liter. Bij eventuele invoering worden kleine winkeliers ontlast. De voorbereiding van noodzakelijke wetgeving start nu.

  Zwerfafval bestaat uit meer dan alleen plastic flesjes. Daarom vindt de staatssecretaris een brede aanpak van al het afval belangrijk. In 2018 verschijnt hiervoor de Landelijke Aanpak Zwerfafval, waarbij het betrekken van de burger bij het schoonhouden van berm, plantsoen en park een speerpunt zal zijn. De staatssecretaris trekt ook hierin samen op met producenten (verantwoordelijk voor verduurzaming) en gemeenten, die bijvoorbeeld actie ondernemen op het gebied van handhaving, opruimen en het plaatsen van afvalbakken.

  Op dit moment zijn veel verpakkingen lastig opnieuw te gebruiken. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij producenten. De staatssecretaris wil hen stimuleren betere verpakkingen te gebruiken door producenten met moeilijk te recyclen verpakkingen meer te laten meebetalen aan het opruimen van ons afval. Fabrikanten die goed bezig zijn, betalen minder. Hierover gaan de staatssecretaris en het bedrijfsleven verder in gesprek. Hun gezamenlijke doel is dat 90 procent van de plastic flesjes opnieuw gebruikt kan worden.

 • Waarom worden verpakkingen niet zo ontworpen dat er minder zwerfafval ontstaat?

 • Waar mogelijk houden producenten van zwerfafvalgevoelige producten in het verpakkingsontwerp rekening met het voorkomen van zwerfafval. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken heeft hier onder de noemer ‘Inspirerende voorbeelden’ een aantal voorbeelden van, zoals een ijsstokje van drop of een drinkpak met ingebouwd rietje. Voorbeelden uit het verleden van verpakkingsontwerpen die zwerfafval tegen gaan zijn het vastzetten van het lipje aan het blikje, waardoor de losse lipjes niet op straat belanden, multipacks zonder losse omverpakking, flessen met krimpfolie-etiketten in plaats van papieren etiketten die los kunnen laten, en het integreren van afdankmogelijkheden in de verpakking, bijvoorbeeld voor gebruikte kauwgom.

 • Hoeveel verpakkingen zitten er in het zwerfafval?

 • Met enige regelmaat meet Rijkswaterstaat Leefomgeving waar zwerfafval uit bestaat. Daartoe vinden er tellingen plaats. Verpakkingen (fastfood, snoep, drankverpakking en overige verpakkingen) blijken dan voor ongeveer driekwart bij te dragen aan het grof zwerfafval (waarbij sigaretten en kauwgom dus buiten beschouwing zijn gelaten). Voor de rest bestaat het zwerfafval vooral uit papier.

 • Waarom zit op het ene bierflesje wel statiegeld en op het andere niet?

 • Het heffen van statiegeld op bierflesjes is niet verplicht, het is een vrije keus van producenten. Dit is via de productschappen geregeld. In de praktijk bestaat tachtig procent van bierflesjes van Nederlandse brouwerijen uit statiegeldflesjes. Deze keuze wordt ingegeven door milieuoverwegingen, economische overwegingen en door de markt, omdat consumenten bij voorkeur bier in een krat willen kopen.

  Als een brouwer een hervulbare fles op de markt brengt, wordt daar statiegeld op geheven om de fles retour te ontvangen. De fles blijft in dit geval eigendom van de brouwerij. De hervulbare fles is in verhouding tot eenmalige flessen duur in aanschaf (omdat hij zwaarder is) en dat wordt terugverdiend door meermalig gebruik. Er is dus ook een economische reden om de fles weer terug te krijgen. Ook voor in Nederland gekochte buitenlandse bierflesjes moet je soms statiegeld betalen, zoals voor Duitse en Belgische flesjes. Deze hebben soms een andere vorm, maar deze flesjes kunt u ook gewoon weer bij de Nederlandse inleverpunten inleveren. 

 • Wat zijn de brancheverduurzamingsplannen?

 • In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 en het bijbehorende Addendum hebben gemeenten, het verpakkende bedrijfsleven en de Rijksoverheid afspraken gemaakt ten aanzien van het verduurzamen van verpakkingen. Om op brancheniveau verdere stappen te zetten bij de verduurzaming van verpakkingen, hebben 22 brancheorganisaties in samenwerking met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken een Brancheplan Duurzaam Verpakken 2019-2022 opgesteld. 

  De plannen maken duidelijk hoe de nabije toekomst van duurzaam verpakken eruitziet. Er staan concrete doelstellingen en maatregelen in, die er bijvoorbeeld op zijn gericht om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te reduceren en om verpakkingen volledig recyclebaar en herbruikbaar te maken. Het KIDV verwacht dat de brancheplannen in de praktijk bijdragen aan de realisatie van reductie, recycling en hergebruik van grondstoffen en verpakkingsmaterialen. De brancheplannen zijn te vinden op de website van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken.

   

   

 • Is papier beter voor het milieu dan kunststof als verpakkingsmateriaal?

 • Papier lijkt een milieuvriendelijker verpakkingsmateriaal dan plastic omdat het een hernieuwbare grondstof is. Een kilo papier veroorzaakt minder broeikasgassen en uitputting van grondstoffen dan een kilo plastic. Bij deze vergelijking is ook rekening gehouden met het aandeel gerecycled materiaal in de verpakkingen. Voor papier heb je echter wel land nodig voor productiebossen. En de eigenschappen van de materialen verschillen nogal. Zo heb je meer papier nodig voor een verpakking met dezelfde sterkte dan met plastic. Ook lenen de materialen zich niet voor het verpakken van elk product. Zo kun je vloeistoffen niet in papier verpakken. En koekjes blijven langer vers in luchtdicht afgesloten kunststof dan in papier. Het is dus lastig om in zijn algemeenheid te zeggen of papier milieuvriendelijker is dan kunststof.

   

 • Waarom worden komkommers, aubergines en paprika’s soms in plastic verpakt?

 • Een plastic folie om groenten en fruit verlengt de houdbaarheid van het product. Het voorkomt dat producten te snel bederven en weggegooid moeten worden. Een langere houdbaarheid kan handig zijn als het product langere tijd onderweg is (bijvoorbeeld uit Spanje), of als producten langere tijd in de supermarkt blijven liggen. Het hangt bijvoorbeeld van het seizoen af of er wel of geen plastic om producten als komkommer, paprika en tomaat gedaan wordt. Een lange houdbaarheid is vooral van belang in de wintermaanden. De komkommers komen dan niet uit Nederland en het duurt langer voor ze in de winkel liggen. In de zomer liggen Nederlandse komkommers binnen anderhalve dag in de winkel. Dat het in de ene winkel wel in een plasticje ligt en in de andere niet, kan dus liggen aan het land van herkomst, of dat producten in de ene winkel snel verkocht worden en in de andere winkel lang blijven liggen. 

  Een nieuwe ontwikkeling is het lasercoderen of natural branding van groente en fruit die voorheen in een (plastic) verpakking zaten. Bij natural branding wordt met een laser een stukje pigment uit het buitenste deel van de schil verwijderd om een merkteken (letters of afbeelding) op een stuk fruit of groente aan te brengen. Niet elke schil leent zich hiervoor, maar het kan toegepast worden op avocado, mango, gember, komkommer, pompoen, zoete aardappel en kokosnoot. Voor sinaasappels, mandarijnen, citroenen en granaatappels is de techniek niet geschikt omdat de schil van die vruchten zich herstelt. Daardoor is het merk na een tijdje niet goed meer te zien.

  Deze techniek heeft in 2018 de Packaging Award gewonnen.

 • Is geen verpakking altijd beter?

 • Dat lijkt misschien wel zo, omdat het maken van verpakkingsmateriaal energie en grondstoffen kost, maar verpakkingen kunnen ook verspilling voorkomen doordat ze het product beschermen tegen beschadiging tijdens transport en opslag. En bij voedsel verlengen ze de houdbaarheid van het verpakte product. Omdat in het product vaak (veel) meer grondstoffen en energie gestoken zijn dan in de verpakking, levert het voorkómen van beschadiging en verspilling de meeste milieuwinst op. Een product verpakken en goed gebruiken is beter voor het milieu, dan een onverpakt product (gedeeltelijk) weggooien omdat het beschadigd of bedorven is. Twee voorbeelden: als een elektrisch apparaat tijdens transport beschadigd raakt en onverkoopbaar is, veroorzaakt dat meer milieubelasting dan een stevige verpakking. En onverpakte koekjes worden snel zacht en zijn dus maar kort houdbaar als ze niet goed (in plastic) verpakt worden.

 • Waarom wordt er niet op grote schaal gebruik gemaakt van bioplastic?

 • Bioplastics is een verzamelnaam voor plastics die of van natuurlijke grondstoffen zijn gemaakt (biobased) of composteerbaar zijn. Een combinatie is ook mogelijk. Er zijn dus veel verschillende kunststoffen die bioplastics worden genoemd met veel verschillende eigenschappen.


  De voornaamste reden dat biobased plastics nog niet op grote schaal worden toegepast, is dat biobased plastics nog vrij nieuw zijn. Als materialen nieuw zijn, is de markt nog niet ingespeeld op de materialen. Nieuwe materialen zijn vaak ook duurder dan de reguliere materialen. Leveranciers en producenten hebben dus tijd nodig om zich aan te passen aan nieuwe materialen.


  Op dit moment wordt voor de productie van biobased plastics onder meer mais, suikerriet en hout gebruikt. Het is nog niet duidelijk of bij het gebruik van dergelijke landbouwproducten de totale milieubelasting groter of kleiner is dan wanneer materialen op basis van aardolie worden gebruikt. Wel is het klimaateffect, dus de uitstoot van CO2 door biobased plastics meestal kleiner dan van conventionele plastics gemaakt van aardolie. Biobased plastics en composteerbare plastics zijn niet per se beter voor het milieu dan conventionele plastics.

 • Welke draagtas is het meest milieuvriendelijk?

 • Het meest milieuvriendelijk is om je eigen tas mee te nemen als je gaat winkelen en deze zo vaak mogelijk her te gebruiken. De meest geschikte modellen voor meermalig gebruik zijn bigshoppers en middelgrote draagtassen. De meest duurzame materialen voor deze tassen zijn: PET, gerecycled PP, jute, gerecycled LDPE en gerecycled papier.

  Draagtassen

  Voor meer informatie zie www.kidv.nl.

 • Sinds 1 januari 2016 geldt een verbod op gratis plastic draagtassen voor eenmalig gebruik, wat houdt dit verbod in?

 • Sinds 1 januari 2016 krijgt u geen gratis plastic tas meer mee in winkels, op een enkele uitzondering na. Als u een eigen (boodschappen)tas meebrengt bij het winkelen, dan kunt u uw aankopen daar in meenemen. Wilt u toch een plastic tas, dan is de winkelier verplicht hiervoor een bedrag bij u in rekening te brengen. Hij mag de hoogte van dit verkoopbedrag zelf vaststellen. In de regeling over het verbod is hiervoor wel het richtbedrag van € 0,25 aangegeven.

  Voor meer informatie zie: www.meldpuntverpakkingen.nl/5391/verbod-op-plastic-tassen.html  

 • Van welk materiaal is deze draagtas?

 • (Gerecycled) polyetheentereftalaat (PET of r-PET)

  duurzaamverpakken afbeelding

  (Gerecycled) polyetheentereftalaat wordt gebruikt voor bigshoppers en middelgrote tassen. Als PET transparant is, is het materiaal zeer helder en heeft het een hoge glans.

   

  Polyetheen en BioPolyetheen (PE en BioPE)
  (Gerecycled) high/low density polyetheen (HDPE & LDPE)

  duurzaamverpakken afbeeldingduurzaamverpakken afbeelding

  Polyetheen wordt in twee verschillende dichtheden gemaakt, namelijk in hogedichtheidpolyetheen (HDPE) en in lagedichtheidpolyetheen (LDPE). LDPE en HDPE worden vooral gebruikt voor middelgrote kunststof draagtassen die men bij de kassa tegen een bedrag kan meenemen, in vuilniszakken en voor kleine hemdtasjes. HDPE en LDPE zijn nooit helemaal transparant, er is altijd een melkachtige waas aanwezig.

  BioPE is het zelfde als PE, maar heeft een niet-fossiele grondstof (bv. suikerriet). Polyetheen voelt soepeler en zachter aan dan bijvoorbeeld PET en PP. PE is het meest gebruikte tassenmateriaal.

   

  (Gerecycled) polypropeen (PP of r-PP)

  duurzaamverpakken afbeelding

  (Gerecycled) polypropeen wordt meestal geweven voor stevige kunststof tassen. Dit materiaal wordt voornamelijk gebruikt voor de stevige grote bigshoppers.

   

  Jute

   

  Jute is een plantaardig materiaal. Het is stug en wordt meestal grof geweven. Jute kennen we ook wel van de zak van Sinterklaas.

   

  Gerecycled papier

   

  Papieren tassen kunnen van nieuwe of gerecyclede vezels gemaakt zijn. Op het oog zien ze er hetzelfde uit maar het staat vaak op de tas of het kringlooppapier is.

   

  Katoen

   

  Katoen is een plantaardig materiaal. Katoen kennen we ook wel van ademende kleding.

 • Hoe presteert Nederland met de recycling van verpakkingen?

 • In het Besluit Beheer Verpakkingen staan de doelen voor recycling voor alle soorten verpakkingen: papier en karton, glas, metaal, hout en kunststof. In vergelijking met andere Europese landen heeft Nederland de hoogste doelen geformuleerd voor recycling van verpakkingsmaterialen. Het gaat hier om verpakkingen van bedrijven en van huishoudens: 

  Materiaal

  NL: doel voor 2017

  NL: behaalde resultaten 2017

  EU-doelstelling 

  Kunststof

  47%

  50%

  22,5%

  Papier/karton

  75%

  87%

  60%

  Metaal

  85%

  95%

  50%

  Glas

  90%

  86%

  60%

  Hout

  35%

  73%

  15%

  Bron: Publieksrapport Afvalfonds Verpakkingen 2017

 • Wat is minder belastend voor het milieu, een aluminium of een stalen blikje?

 • Op dit moment zorgen aluminiumblikjes nog voor meer uitstoot van broeikasgassen dan stalen blikjes. De productie van aluminium kost namelijk meer energie. Als meer aluminiumblikjes gerecycled kunnen worden, zal de CO2-uitstoot van aluminiumblikjes echter flink verminderen. Uit onderzoek blijkt dat als 80 tot 85 procent van alle aluminium blikjes gerecycled wordt, de uitstoot van broeikasgassen gelijk is aan die van stalen blikjes. Staal is magnetisch en kan daardoor makkelijk van ander huisvuil worden gescheiden. Aluminium is niet magnetisch en moeilijker terug te winnen en te recyclen.  Met nieuwe technieken is het mogelijk om meer aluminium uit de verbrandingsresten van een afvalenergiecentrale te halen. Als de meeste afvalenergiecentrales die technieken gaan gebruiken, kan de recycling van aluminiumblikjes stijgen. Dan is de uitstoot van broeikasgassen van aluminium blikjes bijna gelijk aan die van stalen blikjes. Op de langere termijn is 85 procent recycling van aluminium blik mogelijk.

 • Wat is de meest duurzame tijdschriftwikkel?

 • Het minst milieubelastend is het om het adres op de omslag van het tijdschrift te printen, zodat wikkels/folies helemaal niet nodig zijn. Een andere oplossing is een extra strook met scheurrand aan de omslag, die wordt gebruikt om het tijdschrift dicht te plakken en tevens dienst doet als adresdrager. De achterkant wordt gebruikt om activiteiten aan te kondigen, zodat je deze agenda als smalle strook heel gemakkelijk kunt losscheuren om ergens op te hangen o.i.d.

  Als er inserts (bijv. extra reclame of een acceptgiro) bij een magazine worden gevoegd kan een verpakking of wikkel nodig zijn. De tijdschriftwikkel kan een papieren envelop of een geseald zakje van kunststof zijn. Kunststof is ten opzichte van papier in het voordeel, omdat het een licht materiaal is. De papieren envelop (formaat A4) is ongeveer 12 keer zwaarder dan het kunststof zakje en daardoor CO2-technisch in het nadeel. Stichting Papierrecycling Nederland geeft aan dat, hoewel ze een groot voorstander zijn van de inzet van papieren/kartonnen verpakkingen, bij deze specifieke toepassing kunststof minder milieubelastend is. Ondanks dat de grondstof voor papier en karton geheel hernieuwbaar is (en dus biobased), is het gewicht van de verpakking in het nadeel van papier. Daarbij komt het voordeel dat kunststof waterdicht is, en papier de post minder goed kan beschermen tegen vocht. 

  Soms worden tijdschriften verpakt in bioplastic. Of een wikkel van bioplastic beter is dan een wikkel van gangbaar kunststof, is moeilijk te zeggen. Elk heeft zijn eigen milieubelasting. Klik hier  voor meer informatie over het gebruik van bioplastic.

   

 • Wat bepaalt of de ene verpakking duurzamer is dan de andere?

 • Het vergelijken van de duurzaamheid van verpakkingen is lastig. Er zijn veel factoren die de duurzaamheid van een verpakking bepalen, en dan nog kun je dat alleen afzetten tegen een vergelijkbaar verpakt product in een vergelijkbare hoeveelheid (bijvoorbeeld 33 cl bier). Ook moet je het eens worden wat je onder duurzaamheid verstaat. Zo zijn er vele milieufactoren, zoals klimaatbelasting, uitputting van grondstoffen, landgebruik en schadelijkheid/giftigheid van gebruikte stoffen. De duurzaamheid van een verpakking hangt onder meer af van:
  1. Het soort materiaal;
  2. De hoeveelheid materiaal;
  3. Of de verpakking of het materiaal makkelijk en vaak gerecycled of hergebruikt kan worden;
  4. Het aandeel gerecycled materiaal in verpakkingen;
  5. Effect op het verpakte product (denk aan voorkomen van beschadiging of bederf).

 • Hoe kan een verpakking bijdragen aan het verminderen van milieubelasting?

 • Voor de meeste voedingsproducten geldt dat de benodigde energie voor het maken van de verpakking aanzienlijk lager is dan voor het maken van het product. Zo zit er in een weggegooid kapje brood al meer energie dan de plastic zak waarin het brood zit. Dit illustreert dat het milieuvoordelen oplevert om een product te verpakken, als anders een deel van het product verloren zou gaan, bijvoorbeeld door beschadiging of bederf. Of een verpakking uiteindelijk winst voor het milieu oplevert, hangt af van de hoeveelheid energie die in het product zit. Zo is de milieubelasting van een heel klein beetje vlees al gelijk aan die van de verpakking. Maar bij jam of verpakt water zit de meeste milieubelasting in de verpakking. Het milieuvoordeel van verpakkingen zit in het voorkómen van verspilling van het verpakte product, door het verlengen van de houdbaarheid, het tegengaan van bederf en het bieden van bescherming tijdens transport en opslag.

 • Moet ik in de winkel vooral op de verpakking letten om goed bezig te zijn voor het milieu?

 • Van de totale milieubelasting van het voedsel dat consumenten kopen, komt 11 procent voor rekening van de verpakkingen. De productie van het product zelf veroorzaakt 74 procent van de milieubelasting en 15 procent komt voor rekening van het weggooien van voedsel. Letten op verpakkingen kan milieuvoordelen opleveren, maar er is een veel grotere milieuwinst te halen door kritisch te kijken naar de producten die je koopt. Denk daarbij aan seizoensproducten en meer plantaardig eten in plaats van vlees, zuivel, kaas en eieren. Zo is de consumptie (inclusief verliezen) van dierlijke eiwitten verantwoordelijk voor ruim 50% van de totale milieubelasting van voedsel. Ook het voorkomen van voedselverspilling vermindert de milieubelasting. Daar kunnen verpakkingen ook een bijdrage aan leveren, omdat ze producten beschermen tegen beschadiging en bederf. Het milieuvoordeel dat dit oplevert is echter niet in cijfers uit te drukken.

 • Wat kan ik zelf doen om de milieubelasting van verpakkingen zo laag mogelijk te houden?

  • Gebruik een boodschappentas zodat u in winkels eenmalige tasjes kunt weigeren.
  • Kies de verpakking die bij uw behoefte past. Dus: heeft u een groot gezin, kies dan voor grootverpakking en vermijd dan kleinverpakkingen voor één of twee personen.
  • Bedenk bij aankopen of het nodig is om altijd een zakje om producten te doen, zoals bijvoorbeeld om appels of groente. In steeds meer supermarkten kun je herbruikbare groente- en fruitzakjes krijgen. 
  • Lever materiaal zoveel mogelijk gescheiden in, en gooi geen verkeerde dingen in de glasbak/papierbak/plasticbak. Raadpleeg de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal en zie welk product in welke bak hoort.
  • Meld suggesties en ideeën voor verpakkingen die volgens u milieuvriendelijker gemaakt kunnen worden via het meldingsformulier.

 • Zijn grootverpakkingen altijd minder milieubelastend dan kleinverpakkingen?

 • Soms wel en soms niet. Bij grotere verpakkingen is minder verpakkingsmateriaal nodig dan vele kleintjes bij eenzelfde hoeveelheid product. Daardoor zijn grote verpakkingen milieuvriendelijker. Maar als grote verpakkingen leiden tot meer (voedsel) weggooien, slaat dat milieuvoordeel al snel om in een groot milieunadeel. De productie van voedsel vraagt namelijk veel meer energie dan de productie van de verpakking. Kleine verpakkingen leveren dus voordelen op als ze voedselverspilling kunnen voorkomen. Van belang is vooral de grootte van uw huishouden. Koop op maat: koop niet meer van een product dan u ervan gebruikt voor het bederft of oud wordt. 

 • Waarom is het beter om het afval te recyclen?

 • Materiaal opnieuw gebruiken (recycling) heeft drie belangrijke voordelen. Je hebt minder nieuwe grondstoffen nodig, waardoor bijvoorbeeld minder bomen voor papier gekapt hoeven worden, of er minder aardolie nodig is voor de productie van plastic. Ook is er minder landbouwgrond nodig voor de productie van bijvoorbeeld hout of katoen, waardoor meer grond beschikbaar blijft voor voedselproductie. En de uitstoot van broeikasgassen daalt, omdat hergebruik van materialen minder energie kost dan ze nieuw te produceren.

 • Waar gooi ik lege verpakkingen weg?

 • Op steeds meer verpakkingen vindt u logo's die aangeven in welke bak u de verpakking weg kan gooien. Daarnaast vindt u in de Afvalscheidingswijzer voor meer dan 1000 producten en materialen een advies in welke afvalbak u het product kwijt kunt. U kunt de Afvalscheidingswijzer ook als app op uw smartphone installeren.

  Voor de volgende materialen kunt ook een lijst downloaden bij een van de materialenorganisaties:

  Plastic

  Papier

  Glas

 • Is het goed voor het milieu om plastic flesjes steeds te hervullen?

 • Ja, kleine PET-flesjes zijn handig om water voor onderweg mee te nemen. Eenmaal leeg kan het flesje opnieuw gevuld en gebruikt worden. Schoonmaken met niet te heet sop voldoet. Het hergebruik van het flesje is minder milieubelastend dan steeds een nieuw flesje kopen, tenzij je elke keer heel veel heet water gebruikt voor het schoonmaken. 

 • Is er een keurmerk voor duurzame verpakkingen?

 • Nee, er is geen keurmerk voor duurzame verpakkingen. Er is wel een aantal verpakkingslogo’s en keurmerken, zoals het Kiemplantlogo. Deze en andere verpakkingslogo’s vindt u in de Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal. Verpakkingssymbolen geven alleen informatie over het materiaal waarvan de verpakking is gemaakt, of in welke afvalbak u de verpakking kan gooien. Ze zeggen niks over hoe duurzaam een verpakking is.

 • Wat kan ik het beste met een tijdschriftenwikkel doen?

  • Is de wikkel van plastic? Haal de plastic wikkel van het tijdschrift en gooi deze bij het plastic verpakkingsafval.
  • Papieren wikkels kunnen bij het oud papier.
  • Wikkels met kiemplantlogo of OK Compostlogo horen bij het restafval. Gooi ze in niet bij de plasticinzameling, en ook niet in de biobak. 

      Kiemplantlogo          OK Compost logo

  Kiemplantlogo    OK Compostlogo

 • Kan er iets gedaan worden tegen het dubbel verpakken van producten? Bijvoorbeeld snoepjes verpakt in extra plastic binnenin het rolletje, of koekjes in een extra plasticje.

 • Soms is een dubbele verpakking overbodig, maar er kunnen ook goede redenen voor zijn. Bijvoorbeeld omdat anders de snoepjes aan elkaar plakken. En met portieverpakkingen wordt voorkomen dat de koekjes die op een later tijdstip opgegeten worden, zacht worden. Ook maakt een portieverpakking het eten op maat makkelijker. Dat kan voorkomen dat we er teveel van eten of dat we het product weggooien, omdat het niet meer goed is. Maar soms gaat het alleen om verfraaiing van het product en is het mogelijk de verpakking milieuvriendelijker te maken. Hier kunt u de fabrikant via het Meldpunt Verpakkingen op wijzen.

 • Die paar blaadjes sla in een plastic zakje, kun je niet beter een hele krop kopen?

 • Veel consumenten hebben behoefte aan portieverpakkingen omdat ze bijvoorbeeld alleen wonen en een hele krop sla of een hele rode kool toch niet op krijgen. Alleen als u met uw gezin een hele krop op krijgt, is het beter voor het milieu om een hele krop te kopen. Maar als u een deel weg moet gooien is de milieubelasting van deze voedselverspilling groter dan die van de verpakking.