Home > Composteerbare verpakkingen / bioplastics

Vragen over: Composteerbare verpakkingen / bioplastics

 • Ik zie geregeld plastic snoeppapiertjes langs de paden liggen. Kunnen deze snoeppapiertjes niet van biologisch afbreekbaar materiaal worden gemaakt? Als ze (per ongeluk) in de...

 • Verpakkingen die composteerbaar zijn (te herkennen aan het Kiemplant- of OK Compost logo) breken af in een industriële composteerinstallatie waar de juiste bacteriën en schimmels aanwezig zijn en de optimale temperatuur en luchtvochtigheid heersen voor het composteerproces. Het betekent niet dat dergelijke plastics ook in de natuur afbreekbaar zijn. Op de composthoop thuis, in de berm of op straat vergaat dit plastic (te) langzaam. Composteerbaar plastic is daarom geen oplossing voor het zwerfafvalprobleem. Het blijft dus beter om snoeppapiertjes (op te rapen en) in de prullenbak te gooien.

   

 • Hoe herken ik composteerbare verpakkingen?

 • Op composteerbare verpakkingen staat het Kiemplantlogo of het OK Compostlogo. Dit logo geeft aan dat de verpakking in een professionele composteerinstallatie gecomposteerd kan worden. In de afgelopen jaren zijn de processen van composteerinstallaties sterk verkort. Daardoor breken composteerbare kunststof verpakkingen nu niet snel genoeg meer af en blijven ze in de compost achter. Kunststof verpakkingen met het Kiemplantlogo en het OK compostlogo mogen daarom niet meer bij het GFT worden weggegooid, maar horen bij het restafval. Voor afvalzakjes voor GFT afval is een uitzondering gemaakt, die mogen wel bij het GFT worden weggegooid. Meer informatie over de logo's vind je in de Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal.

   Kiemplantlogo           OK Compost logo        OK Compost Home logo

  Kiemplantlogo     OK Compostlogo       OK Compost home logo

 • Hoe lever ik composteerbare kunststof verpakkingen in?

 • Composteerbare kunststof verpakkingen zijn te herkennen aan het Kiemplantlogo of het OK Compost logo. Volgens het huidige beleid horen composteerbare kunststof verpakkingen bij het restafval. Er is een uitzondering voor biologisch afbreekbare zakken voor de inzameling van GFT-afval, deze mogen met het GFT-afval worden weggegooid. 

 • Waarom wordt er niet op grote schaal gebruik gemaakt van bioplastic? Dit is veel minder schadelijk voor het milieu.

 • Bioplastics is een verzamelnaam voor plastics die of van natuurlijke grondstoffen zijn gemaakt (biobased) of composteerbaar zijn. Een combinatie is ook mogelijk. Er zijn dus veel verschillende kunststoffen die bioplastics worden genoemd met veel verschillende eigenschappen.


  De voornaamste reden dat biobased plastics nog niet op grote schaal worden toegepast, is dat biobased plastics nog vrij nieuw zijn. Als materialen nieuw zijn, is de markt nog niet ingespeeld op de materialen. Nieuwe materialen zijn vaak ook duurder dan de reguliere materialen. Leveranciers en producenten hebben dus tijd nodig om zich aan te passen aan nieuwe materialen.


  Op dit moment wordt voor de productie van biobased plastics onder meer mais, suikerriet en hout gebruikt. Het is nog niet duidelijk of bij het gebruik van dergelijke landbouwproducten de totale milieubelasting groter of kleiner is dan wanneer materialen op basis van aardolie worden gebruikt. Wel is het klimaateffect, dus de uitstoot van CO2 door biobased plastics meestal kleiner dan van conventionele plastics gemaakt van aardolie. Biobased plastics en composteerbare plastics zijn niet per se beter voor het milieu dan conventionele plastics.

 • Zijn biobased en biologisch afbreekbaar hetzelfde?

 • Nee, de termen, 'biobased' en 'biologisch afbreekbaar' betekenen iets anders. Biobased verwijst naar de grondstof waar een product van is gemaakt, terwijl biologisch afbreekbaar verwijst naar de eindfase van het product.

  Biobased wil zeggen dat het product gemaakt is van hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen, zoals mais of aardappelen. Biobased producten zijn niet altijd biologisch afbreekbaar.

  Biologisch afbreekbaar (vaak ook biodegradeerbaar en composteerbaar genoemd) wil zeggen dat een product of verpakking op natuurlijke wijze afgebroken kan worden door schimmels en bacteriën en wordt omgezet tot water, CO2 en methaan. Het zegt niks over de snelheid waarmee dit gebeurt en onder welke omstandigheden. Biologisch afbreekbare producten mogen dan ook niet zomaar in de GFT-bak. Zo zijn kurk, katoen, haren en stukken hout allemaal biologisch afbreekbaar, maar de afbraak duurt erg lang.

  Er zijn ook kunststoffen die biologisch afbreekbaar zijn. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn biologisch afbreekbare kunststoffen op dit moment niet afbreekbaar in de natuur.

  Voorheen mochten biologisch afbreekbare kunststof verpakkingen, die voldoen aan de Europese norm EN-13432, worden weggegooid bij het GFT. Volgens die norm moet een verpakking binnen 12 weken voor minstens 95 procent afgebroken kunnen worden in een industriële composteringsinstallatie. Deze verpakkingen herken je aan het Kiemplantlogo of het OK Compostlogo.

  In de afgelopen jaren zijn de processen van composteerinstallaties sterk versneld. Het kunststof breekt nu niet snel genoeg meer af en blijft in de compost achter. Kunststof verpakkingen met het Kiemplantlogo en het OK compostlogo mogen daarom niet meer bij het GFT worden weggegooid, maar horen bij het restafval. Voor afvalzakjes voor GFT afval is een uitzondering gemaakt, die mogen wel bij het GFT worden weggegooid.

 • Is oxo-degradeerbaar kunststof goed voor het milieu?

 • Nee, deze plastics hebben juist belangrijke milieubezwaren. Oxo-degradeerbaar betekent dat het kunststof bij contact met aarde, water en licht uit elkaar valt in minuscule stukjes plastic. Hiervoor zijn speciale chemicaliën aan het plastic toegevoegd die het plastic in kleine stukjes uiteen laten vallen. Zwerfafval lijkt hierdoor te ‘verdwijnen’, maar blijft als kleine plasticstukjes in het milieu aanwezig.

  De belangrijkste bezwaren tegen oxo-degradeerbaar plastic zijn:

  • Deze plastics belasten het milieu meer omdat het allerlei vermijdbare en milieubelastende chemicaliën bevat, die niet nodig zijn voor de normale gebruikstoepassing van het product.
  • Deze plastics vallen uiteen in zeer kleine plastic deeltjes die onzichtbaar zijn en het milieu en de natuur vervuilen. Uit onderzoek is gebleken dat kleine plasticdeeltjes in zee via algen en plankton in de voedselketen opgenomen kunnen worden.
  • Oxo-degradeerbare plastics kunnen niet gerecycled worden met andere plastics omdat de ‘plastic afbrekende’ chemicaliën ook de producten verzwakken die van gerecycled kunststof zijn gemaakt.

 • Mag een oxo-degradeerbare verpakking in de biobak?

 • Nee, deze plastic tassen en verpakkingen moeten bij het restafval en mogen ook niet in het plastic afval.

  Oxo-degradeerbaar betekent dat het kunststof bij contact met aarde, water en licht uit elkaar valt in minuscule stukjes plastic. Hiervoor zijn speciale chemicaliën aan het plastic toegevoegd die het plastic in kleine stukjes uiteen laten vallen. Zwerfafval lijkt hierdoor te ‘verdwijnen’, maar blijft als kleine plasticstukjes in het milieu aanwezig. Als die ‘plastic afbrekende’ chemicaliën in gerecycled plastic terecht komen, verzwakken ze ook nieuwe kunststof producten. Oxo-degradeerbaar plastic moet dus bij het restafval.