Home > Composteerbare verpakkingen / bioplastics

Vragen over: Composteerbare verpakkingen / bioplastics

 • Ik zie geregeld plastic snoeppapiertjes langs de paden liggen. Kunnen deze snoeppapiertjes niet van biologisch afbreekbaar materiaal worden gemaakt? Als ze (per ongeluk) in de...

 • Verpakkingen die composteerbaar zijn (te herkennen aan het Kiemplant- of OK Compost logo) breken af in een industriële composteerinstallatie waar de juiste bacteriën en schimmels aanwezig zijn en de optimale temperatuur en luchtvochtigheid heersen voor het composteerproces. Het betekent niet dat dergelijke kunststoffen ook in de natuur afbreekbaar zijn. Op de composthoop thuis, in de berm of op straat vergaat het (te) langzaam. Composteerbaar plastic is daarom geen oplossing voor het zwerfafvalprobleem. Het blijft dus beter om snoeppapiertjes (op te rapen en) in de prullenbak te gooien.


  Meer informatie: www.milieucentraal.nl/minder-afval/afval-scheiden-en-recyclen/welk-afval-waar/bioplastic/

 • Hoe herken ik composteerbare verpakkingen?

 • Op composteerbare verpakkingen die bij het GFT mogen, staat het Kiemplantlogo of het  OK Compostlogo. Dit is een garantie dat de verpakking in een professionele composteerinstallatie binnen korte tijd gecomposteerd kan worden. Zie voor informatie de keurmerkenwijzer.

   Kiemplantlogo           OK Compost logo        OK Compost Home logo

  Kiemplantlogo     OK Compostlogo       OK Compost home logo

 • Hoe lever ik composteerbare verpakkingen in?

 • Biologische groente is soms verpakt in composteerbaar plastic, te herkennen aan het Kiemplantlogo of het OK Compost logo. Je kunt de verpakking gemakkelijk gebruiken om schillen en ander snijafval in te doen om bij het GFT afval weg te gooien. In alle andere gevallen (ook als uw gemeente geen GFT-afval inzamelt), horen composteerbare verpakkingen bij het restafval. Bij de verbranding levert dit nog energie op. 

 • Wat doe ik met een composteerbare plastic verpakking als mijn gemeente geen GFT-inzamelt?

 • Als in uw gemeente GFT niet gescheiden wordt ingezameld, mogen verpakkingen van composteerbaar plastic (herkenbaar aan het Kiemplant- of OK compostlogo) bij het restafval. Composteerbare verpakkingen horen niet bij het kunststof verpakkingsafval. Afhankelijk van de soort, de toepassing en de hoeveelheid composteerbaar verpakkingsmateriaal, kan de kunststofrecycling namelijk worden bemoeilijkt of zelfs worden verstoord.

 • Waarom wordt er niet op grote schaal gebruik gemaakt van bioplastic? Dit is veel minder schadelijk voor het milieu.

 • Bioplastics is een verzamelnaam voor plastics die of van natuurlijke grondstoffen zijn gemaakt (biobased) of composteerbaar zijn. Een combinatie is ook mogelijk. Er zijn dus veel verschillende kunststoffen die bioplastics worden genoemd met veel verschillende eigenschappen.


  De voornaamste reden dat biobased plastics nog niet op grote schaal worden toegepast, is dat biobased plastics nog vrij nieuw zijn. Als materialen nieuw zijn, is de markt nog niet ingespeeld op de materialen. Nieuwe materialen zijn vaak ook duurder dan de reguliere materialen. Leveranciers en producenten hebben dus tijd nodig om zich aan te passen aan nieuwe materialen.


  Op dit moment wordt voor de productie van biobased plastics onder meer mais, suikerriet en hout gebruikt. Het is nog niet duidelijk of bij het gebruik van dergelijke landbouwproducten de totale milieubelasting groter of kleiner is dan wanneer materialen op basis van aardolie worden gebruikt. Wel is het klimaateffect, dus de uitstoot van CO2 door biobased plastics meestal kleiner dan van conventionele plastics gemaakt van aardolie. Biobased plastics en composteerbare plastics zijn niet per se beter voor het milieu dan conventionele plastics.

 • Zijn bio-based, composteerbaar en biologisch afbreekbaar hetzelfde?

 • Nee, de termen, 'bio-based', 'biologisch afbreekbaar' en 'composteerbaar' betekenen iets anders. Bio-based verwijst naar de grondstof waar een product van is gemaakt, terwijl biodegradeerbaar en composteerbaar verwijzen naar de eindfase van het product.

  Bio-based wil zeggen dat het product gemaakt is van hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen, zoals mais of aardappelen. Bio-based producten zijn niet altijd biologisch afbreekbaar of composteerbaar.

  Biologisch afbreekbaar wil zeggen dat een product op natuurlijke wijze afgebroken kan worden door schimmels en bacteriën. Het zegt niks over de snelheid waarmee dit gebeurt en in welke omstandigheden. Biologisch afbreekbare producten mogen dan ook niet zomaar in de GFT-bak. Zo zijn kurk, katoen, haren en stukken hout allemaal biologisch afbreekbaar, maar de afbraak duurt te lang. Te lang om composteerbaar genoemd te mogen worden.

  Een product is composteerbaar als het voldoet aan de Europese norm voor composteerbare verpakkingen EN 13432. Volgens die norm moet een product of verpakking binnen 12 weken voor minstens 95 procent afgebroken kunnen worden in een industriële composteringsinstallatie. Verpakkingen met het Kiemplantlogo of het OK Compostlogo zijn hier op getest. Dit zijn de enige verpakkingen die in de GFT-bak mogen. Composteerbare verpakkingen kunnen zowel van bio-based plastic als van plastic op basis van aardolie zijn gemaakt.

 • Is oxo-degradeerbaar kunststof goed voor het milieu?

 • Nee, deze plastics hebben juist belangrijke milieubezwaren. Oxo-degradeerbaar betekent dat het kunststof bij contact met aarde, water en licht uit elkaar valt in minuscule stukjes plastic. Hiervoor zijn speciale chemicaliën aan het plastic toegevoegd die het plastic in kleine stukjes uiteen laten vallen. Zwerfafval lijkt hierdoor te ‘verdwijnen’, maar blijft als kleine plasticstukjes in het milieu aanwezig.

  De belangrijkste bezwaren tegen oxo-degradeerbaar plastic zijn:

  • Deze plastics belasten het milieu meer omdat het allerlei vermijdbare en milieubelastende chemicaliën bevat, die niet nodig zijn voor de normale gebruikstoepassing van het product.
  • Deze plastics vallen uiteen in zeer kleine plastic deeltjes die onzichtbaar zijn en het milieu en de natuur vervuilen. Uit onderzoek is gebleken dat kleine plasticdeeltjes in zee via algen en plankton in de voedselketen opgenomen kunnen worden.
  • Oxo-degradeerbare plastics kunnen niet gerecycled worden met andere plastics omdat de ‘plastic afbrekende’ chemicaliën ook de producten verzwakken die van gerecycled kunststof zijn gemaakt.

 • Mag een oxo-degradeerbare verpakking in de biobak?

 • Nee, deze plastic tassen en verpakkingen moeten bij het restafval en mogen ook niet in het plastic afval.

  Oxo-degradeerbaar betekent dat het kunststof bij contact met aarde, water en licht uit elkaar valt in minuscule stukjes plastic. Hiervoor zijn speciale chemicaliën aan het plastic toegevoegd die het plastic in kleine stukjes uiteen laten vallen. Zwerfafval lijkt hierdoor te ‘verdwijnen’, maar blijft als kleine plasticstukjes in het milieu aanwezig. Als die ‘plastic afbrekende’ chemicaliën in gerecycled plastic terecht komen, verzwakken ze ook nieuwe kunststof producten. Oxo-degradeerbaar plastic moet dus bij het restafval.