Home > Blik / metaal

Vragen over: Blik / metaal

 • Moet plastic verpakkingsafval, of PMD, in een doorzichtige zak?

 • PMD (plastic-, metalen verpakkingen en drankenkartons) of plastic verpakkingsafval wordt bij voorkeur in een doorzichtige zak aangeleverd. De afvalinzamelaar kan dan namelijk makkelijk beoordelen dat het inderdaad om PMD-afval gaat. Bij PMD in grijze zakken gaat dat moeilijker. Ze worden er vaak wel op gewicht uitgehaald (restafval weegt zwaarder dan PMD). Zakken met andere afvalstoffen worden afgekeurd en als restafval verwerkt. Om het de afvalinzamelaars makkelijker te maken, en te voorkomen dat het PMD onterecht afgekeurd wordt, kunt u dit afval inderdaad beter in een doorzichtige zak aanbieden. 

 • Welke metalen verpakkingen mogen in de PMD-zak?

 • Er is geen landelijk beleid voor wat er wel en niet in de PMD-zak mag, iedere gemeente bepaalt dat zelf in overleg met de afvalinzamelaar waar een contract mee gesloten is. Kijk hiervoor dus op de website van uw gemeente.

 • Wat is PMD?

 • PMD staat voor Plastic- en Metalen verpakkingen en Drankenkartons. Plastic verpakkingen zijn bijvoorbeeld plastic flessen, flacons, folies en zakken. Voorbeelden van metalen verpakkingen zijn drinkblikjes, conservenblikken en deksels. En drankenkartons zijn bijvoorbeeld melk- en yoghurtpakken, sappakken en saus- en soeppakken.

 • Wat is minder belastend voor het milieu, een aluminium of een stalen blikje?

 • Op dit moment zorgen aluminiumblikjes nog voor meer uitstoot van broeikasgassen dan stalen blikjes. De productie van aluminium kost namelijk meer energie. Als meer aluminiumblikjes gerecycled kunnen worden, zal de CO2-uitstoot van aluminiumblikjes echter flink verminderen. Uit onderzoek blijkt dat als 80 tot 85 procent van alle aluminium blikjes gerecycled wordt, de uitstoot van broeikasgassen gelijk is aan die van stalen blikjes. Staal is magnetisch en kan daardoor makkelijk van ander huisvuil worden gescheiden. Aluminium is niet magnetisch en moeilijker terug te winnen en te recyclen.  Met nieuwe technieken is het mogelijk om meer aluminium uit de verbrandingsresten van een afvalenergiecentrale te halen. Als de meeste afvalenergiecentrales die technieken gaan gebruiken, kan de recycling van aluminiumblikjes stijgen. Dan is de uitstoot van broeikasgassen van aluminium blikjes bijna gelijk aan die van stalen blikjes. Op de langere termijn is 85 procent recycling van aluminium blik mogelijk.

 • Waar vind ik meer informatie over metalen verpakkingen?

 • Lees meer over blikverpakkingen op www.kringloopblik.nl

 • Waar kan ik blikjes gescheiden inleveren?

 • Het verschilt per gemeente in Nederland hoe huishoudelijk verpakkingsafval wordt ingezameld. Veel gemeentes werken met de PMD zak/bak, waarin u plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken samen mag inzamelen. Als uw gemeente blik of andere metalen verpakkingen bij het huishoudelijk afval gescheiden inzamelt, dan kunt u het in de daarvoor bestemde bakken of zakken weggooien. Zamelt uw gemeente niet in met een PMD bak of zak? Metalen verpakkingen kunnen ook bij het restafval worden weggegooid. Er worden verschillende technieken toegepast om alsnog een groot deel van de blikjes uit het huishoudelijk restafval te halen. Hoe dat in zijn werk gaat kunt u lezen bij Hoe wordt blik gerecycled?  U kunt het metaal in elk geval ook weggooien bij het afvalbrengstation van uw gemeente, in de bak voor metalen. Informeer bij uw gemeente hoe de inzameling bij u is geregeld.

 • Waarom zijn sommige blikjes van aluminium gemaakt en niet van staal?

 • Aluminium heeft een wat andere uitstraling, wat voor fabrikanten een overweging kan zijn om het te gebruiken. Bovendien is het gewicht van een aluminium blikje wat lager dan een stalen variant. Dat geeft een voordeel bij het transport. Stalen blikjes zijn goedkoper dan aluminium blikjes. Overigens is de deksel van een stalen drankblikje ook van aluminium, omdat je van staal geen treklipjes kan maken.

 • Hoe worden blikverpakkingen uit het huishoudelijk afval gehaald en gerecycled?

 • Het verschilt per gemeente in Nederland hoe huishoudelijk verpakkingsafval wordt ingezameld. Blikverpakkingen worden meestal met het PMD in bakken of zakken ingezameld, maar soms wordt blik samen met het huishoudelijk restafval ingezameld. In dat laatste geval worden stalen blikjes voor of na de verbranding van het afval met magneten uit het restafval gehaald. Aluminium blikjes worden voor een aanzienlijk deel met wervelstroomscheiding uit het afval gehaald. Bij deze techniek zorgt een sterk wisselend magneetveld ervoor dat het aluminium even magnetisch wordt, waarna het door de ronddraaiende magneet van de band geschoten wordt (dezelfde polen stoten elkaar af). Er zijn ook nieuwe technieken in ontwikkeling, die nog meer aluminium uit de verbrandingsresten kunnen halen. Recycling van metaal gebeurt bij een aluminiumsmelter of staalconverter, zoals bij Tata Steel in IJmuiden. Schroot (aluminium of staal) wordt gesmolten, waarna er weer nieuwe producten van worden gemaakt.